Cliquez-ici pour être banni
Bonjour. Connectez-vous

ForumForum

loader
Auteur
Message
0939
(membre)
Auteur
Inscription : 09 Déc 2017
Messages : 6
Sujet du message : طلاق توافقی
Lien permanentposté le : 09 Déc 2017, 10:35

قبل از نگارش این مقاله باید گفت که امیدواریم اساساً طلاق ریشه کن شود و مانند قدیم قباحت آن باعث دوری از طلاق گردد در اصل ماجرا چه طلاقتوافقی باشد چه یکطرفه ، خانواده ای از هم پاشیده میشود و فرزندانی بیگناه با مشکلات فراوان روحی راهی اجتماع میگردند و همین اسباب مشکلات جدید است . طلاق زمانی توافقی است که طرفین بر سر میزان مهریه ،نفقه و اجرت المثل توافق دارند و برای حضانت فرزندان تعیین تکلیف میکنند و مشخص میکنند جهیزیه نزد چه کسی ست. پس از توافق باید به همراه یکدیگر به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق توافقی را ثبت نمایند.

پس از مدتی و دریافت پیامک به شعبه دادگاه خانواده مربوط مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده ، زوجه باید با یک قطعه عکس و اصل کارت ملی خویش از شعبه ،نامه ی آزمایشگاه خود را دریافت نماید و پس از واریز مبلغ بیست و پنج هزار تومان به حساب آزمایشگاه ، آزمایش داده و جواب آن را که نشان میدهد ایشان باردار هستند یا خیر ، به دفتر شعبه تحویل دهند.

در مرحله بعد پس از واریز مبلغ شصت هزار تومان به حساب داوری، هردو باهم به داوری مراجعه نموده و توافقات قبلی خویش را به داور اعلام میکنند و داوری صادر میگردد.
پس از ارایه برگه داوری به دفتر شعبه ، جلسه رسیدگی تشکیل میگردد و رای طلاق صادر میشود و ظرف یک هفته الی 10 روز ابلاغ میگردد. پس از ابلاغ رای باید طرفین حق تجدیدنظر و فرجام خواهی خویش را ساقط نمایند تا رای قطعی گردیده و قابل اجرا گردد.

در مرحله بعد طرفین با رای قطعی شده، اصل سند نکاح و اصل شناسنامه های خود به یکی از دفاتر طلاق مراجعه می نماید و در صورتی که زوجه در طهر غیر مواقعه باشد در حضور دو شاهد صیغه طلاق جاری میگردد و سند طلاق صادر گردیده به زوجه تحویل میگردد و شناسنامه های طرفین ممهور به مهر طلاق میگردد و پس از این زوجه باید سه ماه و ده روز عده نگه دارد

http://vakilmodafe24.ir/

annashetty
(membre)
Auteur
Inscription : 26 Sep 2017
Messages : 76
Sujet du message : طلاق توافقی
Lien permanentposté le : 25 Jan 2018, 08:11

 Amazing article thanks or sharing.. play cool math games
 

0939
(membre)
Auteur
Inscription : 09 Déc 2017
Messages : 6
Sujet du message : طلاق توافقی
Lien permanentposté le : 07 Avr 2018, 13:03
Auteur
Inscription : 05 Mai 2017
Messages : 137
Sujet du message : طلاق توافقی
Lien permanentposté le : 20 Avr 2018, 10:20

Oh, great, your article gives me useful information and a fresh perspective on the subject. wings io

Sneha
(membre)
Auteur
Inscription : 04 Nov 2017
Messages : 200
Sujet du message : طلاق توافقی
Lien permanentposté le : 28 Mai 2018, 11:31

 This is amazing site and the best part is your this article.


Delhi Escorts

0939
(membre)
Auteur
Inscription : 09 Déc 2017
Messages : 6
Sujet du message : طلاق توافقی
Lien permanentposté le : 23 Juin 2018, 13:16
alex
(membre)
Auteur
Inscription : 21 Oct 2017
Messages : 581
Sujet du message : طلاق توافقی
Lien permanentposté le : 02 Aoû 2018, 17:24
Retour en haut